ARTIKEL 6. AFKOELINGSPERIODE, ANNULERING EN RETOUREN

6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen, waarbij ze de portokosten voor het terugsturen en eventueel bijkomende gemaakte kosten moeten betalen.
6.1A. Wilt u gebruik maken van de retourmogelijkheid neem dan contact op via info@bodyenshapestore.nl, vernoem het bestelnummer in het onderwerp van de email en geef de reden van het retour aan. Afhankelijk van de reden van het retour kunt u het pakket retoursturen. Wordt een pakket teruggestuurd zonder eerst contact met Body & Shape Store B.V. op te nemen dan is dit altijd op kosten van de klant.
6.2.
Voorwaarden voor het recht van retour: Het product mag niet gebruikt zijn en dient nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. (Consument moet product wel kunnen bekijken en passen maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
6.3. Indien de wederpartij van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan Body & Shape Store B.V. worden aangeboden, dan draagt Body & Shape Store B.V. voor terugbetaling aan wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst.
6.4. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Body & Shape Store B.V. ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Body & Shape Store B.V. ten gevolge van de annulering geleden schade.